Szkolenia BHP online

Kompleksowe szkolania
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Sprawdź w kalkulatorze jaki będzie koszt szkoleń BHP Twoich pracowników

Koszt szkolenia "{{findElement(courses, 'id', generalForm.courseId).name}}" dla {{generalForm.employees}}  {{findElement(courses, 'id', generalForm.courseId).price*generalForm.employees}} zł ( {{ findElement(courses, 'id', generalForm.courseId).price }} zł od osoby)

Lista szkoleń BHP

Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne?

Przepisy prawa mają decydujący wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Ustalają niezbędne działania mające zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników.

Współcześnie, w świecie biznesu zaobserwować można wzrastającą rolę odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, które rozumieją, że ich decyzje biznesowe mają wpływ na otoczenie, pracowników i warunki pracy.

Dzięki odpowiedzialnemu stosunkowi do pracowników i środowiska pracy, firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku pracy przyciągając najlepszych pracowników i zyskując tym samym większe grono klientów.

Ale, aby tak się stało, niezbędne jest wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo, higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników oraz regularne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki pracy są zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Właściwa identyfikacja czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ich wpływu na osoby zatrudnione daje podstawę do podejmowania działań profilaktycznych i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w 2021 r. zgłoszono ponad 68 tys. wypadków przy pracy, z czego prawie 600 osób dotknęły wypadki ciężkie lub śmiertelne. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną aż 60,9% wypadków przy pracy.

Zdarzenia tego typu nie tylko negatywnie wpływają na wizerunek firmy, ale generują również dodatkowe koszty spowodowane m.in. koniecznością wstrzymania prac z powodu absencji pracownika, rekrutacji nowej osoby, wdrożeniem jej do pracy, ale również uszkodzeniem mienia, maszyn i urządzeń czy wypłatą odszkodowania, renty.

Czy Twoją firmę stać na taki wydatek?

Do większość wypadków dochodzi przez brak szkoleń BHP albo ich niską jakość. Nie czekaj, aż wypadek przy pracy wydarzy się w Twojej firmie.

Dobre szkolenie BHP obejmuje szeroki zakres zagadnień dopasowanych do konkretnej branży i stanowiska. Platforma BHP online to zestawy szkoleń dla różnych specjalistów

  • Pracownik IT dowie się jak dostosować stanowisko pracy i używane narzędzia do możliwości psychofizycznych i anatomicznych człowieka
  • nauczyciel zgłębi swoją wiedzę o wpływie hałasu na zdrowie i jak sobie z tym radzić
  • pracownik produkcji poza zasady bezpiecznego korzystania z maszyn, aby móc bezpiecznie pracować.

Platforma BHP online umożliwia dopasowanie szkolenia BHP do konkretnego pracownika. Nie musisz zbierać kilku czy kilkunastu osób z różnych działów. Szkolenia BHP online pozwalają na wykonanie szkolenia tu i teraz już od 35 zł brutto.

Pamiętaj, że szkolenia BHP wymagane są na każdym stanowisku, a wypadki zdarzają się również w biurach, szpitalach czy szkołach.

Większości wypadków można uniknąć. Poznaj ofertę szkoleń BHP online dla pracowników Twojej firmy.

Newsroom

Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?
26.05.2023

Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest dostarczenie odzieży oraz obuwia roboczego w określonych przypadkach. Odpowiednie materiały zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków, a w wielu sytuacjach zwiększają również komfort codziennej pracy.

Czym są czynniki szkodliwe w miejscu pracy?

Czym są czynniki szkodliwe w miejscu pracy?

Czynniki oddziałujące na pracowników można podzielić na trzy podstawowe grupy - szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne. Wraz ze zmianami poziomu oddziaływania może zmienić się ich klasyfikacja. Pracodawca powinien skutecznie rozpoznać czynniki oraz wprowadzić kroki skupione na ich ograniczeniu albo eliminacji.

Praca podczas upałów. Najważniejsze obowiązki pracodawcy

Praca podczas upałów. Najważniejsze obowiązki pracodawcy

Wysokie temperatury utrudniają wykonywanie niektórych pracowniczych obowiązków. W trakcie upału może spadać stopień koncentracji, a to z kolei wpływa nie tylko na efektywność, ale również bezpieczeństwo. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach w trakcie fali wysokich temperatur?

Środki ochrony indywidualnej. Kiedy są potrzebne i jakie wybrać?

Środki ochrony indywidualnej. Kiedy są potrzebne i jakie wybrać?

Zgodnie z przepisami prawa pracy zatrudniający ma obowiązek zapewnić środki ochrony indywidualnej. Dopasowanie środków do konkretnego stanowiska pozwala ograniczyć ryzyko związane z określonymi zagrożeniami. Rodzaje środków ustalane są przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami. Prawidłowo dobrane środki nie utrudniają wykonywania codziennych obowiązków, a zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy.